Praatcafe dementie 't geheugensteuntje

Praatcafé Dementie - Planning  2017

Woensdag 8 maart

Vrederechter L. Vrancken over juridische aspecten rond dementie


Woensdag 7 juni

Film - Vroegtijdige zorgplanning en nabespreking met Chris Van Gerven

Verloop van het Praatcafé

18u30: Ontvangst met koffie en cake
19u00: Voordracht
20u00: Pauze
20u30: Gelegenheid tot vraagstelling
21u00: Einde

Inschrijvingen/Inlichtingen

Deelname aan het praatcafé is gratis. U kan zich inschrijven: via de dienstencentra van Genk, tel. 089/57 34 82.

Informatie

Katrien Schabregs
Geheugencentrum ZOL
Tel. 089/32 56 89
katrien.schabregs@zol.be (link stuurt een e-mail)

Dirk Vuerstaek
Projectmedewerker dementie OCMW Genk
Tel. 089/57 34 93
dirk.vuerstaek@ocmwgenk.be (link stuurt een e-mail)

Locatie

OCMW-dienstencentrum Ter Hooie
Hooiplaats 14/1 - B 3600 Genk
Tel. 089/57 34 82





Dementie is een ziekte van onze tijd en steeds vaker worden mensen ermee geconfronteerd. Familieleden zitten dikwijls met een heleboel vragen rond het omgaan met dementerenden.
't Geheugensteuntje wil een forum bieden om grieven of zorgen rond dementie te delen.

Voor meer informatie rond dementie kan je ook steeds terecht bij OCMW Genk, Dirk Vuerstaek, projectmedewerker dementie,

via het e-mailadres Dirk.Vuerstaek@ocmwgenk.be of T 089 57 34 93.

 

 

Wat is het praatcafé dementie?

Het praatcafé wordt georganiseerd voor familieleden van personen met dementie. Dementie wordt in de 21ste eeuw nog steeds omgeven door een taboe. Signalen die kunnen wijzen op dementie worden vaak genegeerd of niet begrepen.

Wanneer er sprake is van dementie hebben personen met dementie, hun familieleden enhun omgeving het gevoel er alleen voor te staan.

Een praatcafé dementie is een plaats waar de familieleden informatie krijgen rond dementie, dit gebeurt in een gemoedelijk en informeel kader.

 

 

't Geheugensteuntje gaat door in een aangenaam kader, maar de zaal heeft slechts een beperkte capaciteit. Hierdoor is het wenselijk dat u vooraf inschrijft.

 

Inschrijving gebeurt via www.gerizol.be of cia Claudine Van de Maele, geheugencentrum ZOL, Stalenstraat 2 - 3600 Genk.

Telefoon: 089 32 55 13

E-mail: claudine.vandemaele@zol.be

 

 

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken